HELIUM II / Helium II / 2018, katalog

KŘÍDLA JSOU V PEŘINÁCH / The wings are in sheets / 2018, katalog

POSTKONCEPTUÁLNÍ PŘESAHY V ČESKÉ KRESBĚ / Lenka Sýkorová a kol. / FUD UJEP / 2015

POSTKONCEPTUÁLNÍ PŘESAHY V ČESKÉ KRESBĚ / Lenka Sýkorová a kol. / FUD UJEP / 2015