MON / prostor Studia Hrdinů ve Veletržním paláci / space of Studio Hrdinů theater in Trade Fair Palace / 2016
Sprej a plexi na papíře / Spray and plexi on paper

Výstava s názvem Mon volně reaguje na uvedenou inscenaci Pan Theodor Mundstock. Autorské a polemické uchopení slavného románu Ladislava Fukse v režii Miloše Horanského bylo poslední premiérou Studia Hrdinů v divadelní sezóně 2015/2016.

Markéta Hlinovská je neoddělitelně spjata s prostředím Studia Hrdinů. Je dobrou duší divadla, podporovatelkou, schovívavým i fanatickým divákem; působí i jako dobrovolník a v nejedné inscenaci si již i zahrála. Její vhled a precizní prožívání tohoto světa, byli společně s vědomím jejího intenzivního vztahu k tvorbě Ladislava Fukse, jedním z impulzů k tomu oslovit ji k výtvarné reakci na inscenaci Pan Theodor Mundstock. Horanský svou inscenaci charakterizuje jako „hru o hovorech i zápasech s Bohem
a s láskou. Též o ,tréninku‘, jak vést dialog se smrtí a měnit svou identitu“.
Hlinovská volně reaguje na rytmus hry, záměrně nesleduje doslovný počet scén, zaměřuje se ale na pro ni stěžejní momenty příběhu, které redukuje na devět zastavení. Samotné instalační rozřazení v poschodích je promyšleno tak, aby evokovalo houstnoucí atmosféru děje - 2 + 3 + 4 roury a jedna plachta za zády. Minimalistické scénky můžeme pozorovat jakoby divadelními kukátky. Co se děje v oněch „komínech“, které odkazují k samotné scénografii Michala Pěchoučka?
Ve Hlinovské koncepci je ústřední postavou slípka – Mon, v Horanského inscenaci nadreálná a proměňující se Theova láska Sli, která nás provede všemi zastaveními a snaží se nám napovědět pomocí jednoduchých gest, jaká podobenství můžeme vstřebávat.

https://www.studiohrdinu.cz/predstaveni/pantheodormundstock/

Kurátorka: Tereza Sochorová Horáková

http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_01_v4.jpg
OREL / Eagle
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_02_v2.jpg
OREL / Eagle
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_03_v2.jpg
SVATOZÁŘ / Halo
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_04_v2.jpg
SVATOZÁŘ / Halo
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_05_v3.jpg
SVATOZÁŘ / Halo
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_06_v2.jpg
SVATOZÁŘ / Halo
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_07.jpg
LÁSKA / Love
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_08_v4.jpg
LÁSKA / Love
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_PA172283_v2.jpg
LÁSKA / Love
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_10_v2.jpg
SMRT / Death
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_11_v2.jpg
SMRT / Death
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_12_v2.jpg
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ / Resurrection
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_DSC_6943.jpg
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ / Resurrection
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_13_v3.jpg
KUŘATA / Chickens
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_15_v2.jpg
KOHOUT / Rooster
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_16_v4.jpg
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_17_v2.jpg
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_DSC_1169.jpg
http://hlinovska.com/files/gimgs/th-59_DSC_7261.jpg